کابل و تبدیل صدا

صدا (Sound) یا صوت، یک نوع انرژی است که از تحرک ذرات ماده به‌وجود می‌آید. به این صورت که یک ذره حرکت می‌کند و بعد به ذره دیگر برخورد می‌کند و ذره دیگر در اثر برخورد به حرکت در می‌آید و به ذره بعدی برخورد می‌کند و این چرخه همینطور ادامه پیدا می‌کند. در واقع صوت به این صورت در هوا، مایعات و جامدات منتقل می‌شود (حرکت طولی). این چرخه یا لوپ در اطراف منبع صدا شروع به حرکت می‌کند و بعد از مسافتی به دلیل مقاومت ذرات ماده منتقل کننده (مثلا حرکت صدا در هوا) از حرکت می‌ایستد. برای مثال وقتی شما با صدای بلند می‌گویید: سلام! ممکن است ذرات هوا را تا 15 متر بلرزانید. حالا برای اینکه کسی صدای شما را بشنود باید کمتر از 15 متر با شما فاصله داشته باشد تا گوش آن شخص بتواند این ارتعاش را تشخیص دهد؛ و در نهایت صدایتان را بشنود.