خرید عمده کیس و پاور برق

کیس ، یک جعبه فلزی و پلاستیکی است که قطعات اصلی یک کامپیوتر را در خود جای می دهد .

با این که کیس دارای نقشی حیاتی در یک کامپیوتر نظیر پردازنده و یا مادربرد نمی باشد،

ولی نمی توان به آن صرفا” به عنوان یک جعبه نگاه کرد .

کیس دارای نقشی اساسی در رابطه با نحوه عملکرد مناسب و شکل ظاهری یک کامپیوتر است .

مادر برد در کیس و در محل مورد نظر بسته می شود.

سایر قطعات داخلی به مادربرد متصل شده و یا مستقیما” به کیس بسته خواهند شد .

کیس می بایست دارای یک ساختار قابل قبول برای نصب قطعات باشد تا این اطمینان حاصل گردد،

که هر چیز به درستی در محل خود قرار گرفته و همه چیز به درستی کار می کند .

کیس ، حفاظت لازم از عناصر نصب شده درون سیستم با دنیای خارج و بالعکس را انجام می دهد .

یک کیس مناسب ، درون کامپیوتر را در مقابل صدمات فیزیکی ، اشیاء خارجی و نوسانات جریان برق محافظت نموده و

سایر تجیهزات الکترونیکی موجود در خارج از کیس نیز در مقابل نویز تولید شده توسط عناصر درون کیس ، حفاظت می شوند .

منبع تغذیه نصب شده بر روی کیس ، با توجه به نحوه انجام وظایف مربوطه ،

امواج رادیوئی محدودی را تولید می نماید که می تواند بر روی سایر دستگاه های الکترونیکی در مجاورت کیس ، تاثیر داشته باشد .