طراحي و توليد نرم افزارهاي چند رسانه اي و آموزشی

برگردان فارسي نرم افزارهاي آموزشي و كمك آموزشي

برگردان فارسي نرم افزارهاي شبيه ساز و بازيهاي رايانه اي

طراحي و توليد نرم افزار انتخاب رشته دانشگاهی

تاسيس بزرگترين بانك و سايت نرم افزاري در كشور

طراحي و پیاده سازی سایتها و پلتفورم های تحت وب

ارائه خدمات شبكه و پشتیبانی